Motto-ul clanului nostru este: ,,Inteligenta gaseste cai de a invinge forta bruta."
                                    
    POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

         Politic
ă de confidențialitate pentru  site-ul WORKPAGE.RO

     Prezenta politic
ă de confidențialitate se aplică site-ului WORKPAGE.RO cu ocazia  creării unui cont individual pe chatul paginii Clanului SFINX si a Forumului.
     Prezentul document prezint
ă care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm  fara a  le utiliza, cum le protejăm, cine are acces la acestea și cum le puteți corecta.

          1. Informa
ții generale
Persoana îns
ărcinată cu protecția datelor poate fi contactata pe adresa de e-mail: administrator@workpage.ro.
WORKPAGE.RO ofera gazduire Forumului Clanului SFINX si a site-ului acestuia motiv pentru care bazele de date sunt create automat de catre utilizatori prin inscrierea pe forumul sau chatul site-ului. Scopul nostru este acela de a garanta protejarea informa
țiilor  respectând în același timp confidențialitatea și datele personale ale clienților, utilizatorilor de Internet . În acest scop, colectăm doar acele date cu caracter personal absolut necesare pentru scopurile menționate, făcând toate eforturile posibile în acest sens. În cazul informațiilor și datelor colectate, ne străduim să aplicăm soluții adecvate de a le anonimiza, sau cel puțin de a le pseudonimiza.
Principiul nostru principal aplicat datelor pe care le colect
ăm este anonimizarea tuturor datelor tehnice care pot fi utilizate de workpage doar în scopurile menționate mai sus. În cazurile în care anonimizarea perfectă a datelor tehnice nu este posibilă, eventuala identificare a unui utilizator poate fi posibilă doar în cazuri foarte limitate și doar de către specialisti IT cu înaltă calificare.
Datele cu caracter personal, conform defini
ției din legislația europeană (GDPR - Regulamentul 2016/679) înseamnă:orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
În acest context, workpage.ro stocheaz
ă date cu caracter personal pentru următoarele scopuri principale:
     a. Pentru a
ține evidența utilizatorilor în vederea logării pe cele doua aplicații amintite (Forum și Chat)
        - asigurarea serviciilor de suport sau de consiliere pentru utilizatori;
     b. Pentru a realiza analize statistice;

         2. Datele cu caracter personal colectate
      Site-ul WORKPAGE.RO poate colecta informa
ții cu caracter personal de la utilizatori numai dacă acestea sunt furnizate în mod direct de fiecare utilizator ;
          Date cu caracter personal furnizate în mod direct de un utilizator:
             - spre exemplu, atunci când v
ă autentificați în contul de pe Forum sau Chatul de pe pagina Clanului SFINX, este posibil să vă solicităm numele, prenumele și/sau adresa de e-mail, astfel încât să vă putem contacta pentru a vă transmite actualizări, notificări sau pentru a furniza suport, pentru a soluționa o cerere sau o plângere care ne-a fost adresată sau pentru a oferi suport tehnic.

       3. Protejarea Datelor cu caracter personal
      Accesul la datele cu caracter personal colectate este limitat doar la  operatorii de date care trebuie s
ă aibă acces la aceste informații. Operatorii de date au obligația de a nu permita accesul altor persoane la bazele de date .
      Accesul la anumite sec
țiuni ale site-ului este protejat printr-un nume de utilizator și o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți această parolă. Workpage.ro nu va solicita niciodată parola contului dumneavoastră prin intermediul unui mesaj sau apel telefonic. Vă recomandăm să nu dezvăluiți parola niciunei persoane care vă solicită acest lucru. Dacă este posibil, vă recomandăm de asemenea să vă deconectați din contul de servicii online după fiecare sesiune. De asemenea, vă recomandăm să închideți fereastra browserului după navigare sau după ce ați accesat site-ul workpage.ro.
      Din p
ăcate, transferul de date pe Internet nu poate fi sigur în proporție de 100%. Prin urmare, în pofida eforturilor noastre de a proteja datele cu caracter personal, WORKPAGE.RO nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de utilizator decât în momentul în care informațiile se află pe serverul noastru. Transmiterea oricăror informații se face pe propriul dumneavoastră risc.

       4. Cine are acces la datele cu caracter personal

      În principiu, workpage nu va dezv
ălui terților date cu caracter personal cu privire la utilizatorii săi, cu excepțiile menționate mai sus.
      În mod excep
țional, workpage poate dezvălui date cu caracter personal:
       4.1. Autorit
ăților competente, ca urmare a solicitării legale a acestora, conform legilor aplicabile sau atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja drepturile și interesele clienților noștri și ale workpage.
       4.2. workpage nu permite accesul la date care fac referire la clien
ți în scopul vinderii sau a oferirii.
De fiecare dat
ă când este oferit un atare serviciu în parteneriat cu un alt furnizor, veți primi o notificare corespunzătoare. În cazul în care doriți ca aceste date să nu fie accesate sau utilizate, puteți opta să nu permiteți transferul de date prin intermediul serviciului respectiv.

       5. Cum pot fi corectate erorile referitoare la datele cu caracter personal

      Atunci când crea
ți un cont pe site sau pentru unul dintre serviciile noastre, va poate fi trimis un e-mail de confirmare care va include detaliile contului dumneavoastră. E-mailul de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail pe care ați introdus-o și poate descrie modurile în care puteți modifica sau șterge contul pe care l-ați creat. Vă recomandăm să păstrați acest e-mail de confirmare, deoarece include informații utile referitoare la accesul la serviciile noastre. Orice modificare solicitată va fi soluționată în maxim 15 zile de la momentul în care a fost primită solicitarea scrisă a utilizatorului.

      6. Drepturile dumneavoastr
ă referitoare la datele cu caracter personal.

    Conform legisla
ției de protecție a datelor aplicabilă la nivelul Uniunii Europene (GDPR), persoanele vizate pot avea dreptul de a accesa datele, de a le rectifica, de a solicita ștergerea lor, de a limita prelucrarea acestora, de a formula obiecțiuni referitoare la prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor.
    Pentru exercitarea acestor drepturi, pute
ți trimite o cerere la adresa administrator@workpage.ro DOAR de pe contul creat de dvs. in baza adresei de e-mail unde vă v-a fi expediat si răspunsul.
    Nu vom transmite în niciun caz ter
ților informațiile menționate sau orice alte informații care ar putea duce la identificarea dumneavoastră în scopuri de marketing.
    De
ținătorul contului de pe Forum si Chat are drepturi de administrare .

     7. Data public
ării
    Politica de confiden
țialitate a fost adoptată la data de 01 iunie 2018 și va fi modificată de fiecare dată când este necesar, fără notificare prealabilă sau viitoare cu privire la modificările respective.